Sponzorujeme

Dedičstvo chuti - Slow Food

Podporujeme aktivity Slow Food Banská Bystrica v oblasti záchrany tradičných pôvodných a už zabudnutých plemien hospodárskych zvierat, odrôd hospodárskych rastlín, alebo tradičných produktov v rámci svetovej Archy chuti.  Podporujeme aj aktivity Zabudnutej kuchyne.   Kompletné informácie...

Muránska planina - Čierny Hron na Slovakiatour 2010

Región Muránska planina - Čierny Hron sa prvý krát samostatne prezentoval na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2010. Táto prezentácia sa zrealizovala aj vďaka našej finančnej podpore (370,- EUR). Prezentácia sa stretla v Bratislave s nebývalým úspechom.   Viac informácií...

Nadregionálne majstrovstvá v zabíjačke 2010

  V decembri 2010 sa na Zbojníckom dvore uskutočnil II. ročník Nadregionálnych majstrovstiv v zabíjačke. Podujatie zožalo veľký úspech aj vďaka podpore nášho združenia. Okrem finančnej čiastky 150,- EUR, sme zabezpečili aj účasť medzinárodného súťažného družstva Janice/Ózd. Žiaľ napriek...

Projekt Claster CR Huculská magistrála

 OZ Vrchár podpísalo v máji 2010 zmluvu o podpore a spolufinancovaní projektu „Huculská magistrála - klaster cestovného ruchu na území Muránska planina – Čierny Hron“  Naše združenie sa zaviazalo prispieť na spolufinancovanie projektu v rokoch 2011-2014 celkovo čiastkou 2655,- EUR....

Muránska planina - Čierny Hron na Slovakiatour 2011

Región Muránska planina - Čierny Hron sa i v tomto roku úspešne prezentoval na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovkiatour 2011. Ťažisko prezentácie zabezpečoval Salaš Zbojská a OZ Vydra Čierny Balog. Naše združenie prispelo finančne na prezentáciu územia čiastkou 550,- EUR. Okrem finančnej podpory...