Muránska planina - Čierny Hron na Slovakiatour 2011

Muránska planina - Čierny Hron na Slovakiatour 2011

Región Muránska planina - Čierny Hron sa i v tomto roku úspešne prezentoval na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovkiatour 2011. Ťažisko prezentácie zabezpečoval Salaš Zbojská a OZ Vydra Čierny Balog. Naše združenie prispelo finančne na prezentáciu územia čiastkou 550,- EUR. Okrem finančnej podpory sme zabezpečovali aj informovanosť o účasti na veľtrhu cez elektronické médiá.

 

FOTOGALÉRIA