Projekt Claster CR Huculská magistrála

Projekt Claster CR Huculská magistrála

 OZ Vrchár podpísalo v máji 2010 zmluvu o podpore a spolufinancovaní projektu „Huculská magistrála - klaster cestovného ruchu na území Muránska planina – Čierny Hron“  Naše združenie sa zaviazalo prispieť na spolufinancovanie projektu v rokoch 2011-2014 celkovo čiastkou 2655,- EUR. Naše združenie bolo zároveň hlavným iniciátorom prípravy projektu, ktorý sa začne realizovať v roku 2011.