Informácie o nás


Občianske združenie Vrchár vzniklo v marci 2001 z iniciatívy skupiny miestnych nadšencov z územia regiónu Muránska planina a Stredné Rudohorie. Našim zámerom je realizovať aktivity na trvalo-udržateľný rozvoj hlavne územia Muránska planina a jeho okolia. Prioritne sa snažíme podporovať rozvoj cestovného ruchu a zviditeľňovať tento krásny kút Slovenska v ďalších regiónoch ale aj v zahraničí. Už od roku 2001 nepretržite úzko spolupracujeme najmä s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron a Mikroregiónom Muránska planina a spolupodieľame sa na ich aktivitách.  

História web stránky

Túto web stránku sme pripravovali už od roku 2008, žiaľ vzhľadom na vonkajšie okolnosti sme ju spustili až v roku 2010. Veríme, že Vám poskytne aspoň základné informácie o našej činnosti