Venujte nám 2% (3%) z Vašich daní ! 

Ako postupovať:

Fyzická osoba - zamestnanec  (postup krokov)  alebo TU

každá FO, ktorej ročné zúčtovanie dane vyhotovuje zamestnávateľ  

Na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane OZ Vrchár 

 

Fyzická osoba - podnikateľ, alebo osoba, ktorá si sama podáva DP,

(postup krokov)

každá FO, ktorá si podáva daňové priznanie samostatne

Daňové informácie FO (Finančná správa)

Údaje do DP:

Názov: Vrchár - združenie pre rozvoj turizmu

Sídlo:  Trosky 53, 976 57 Michalová

IČO:    37823078  

Právnická osoba (postup krokov)

Daňové informácie PO (Finančná správa)

Údaje do DP:

Názov: Vrchár - združenie pre rozvoj turizmu

Sídlo:  Trosky 53, 976 57 Michalová

IČO:    37823078

 

OZ VRCHÁR v zozname prijímateľov 2% na rok 2019 

 

ČASOVÉ LEHOTY PRE 2% (3%) Z DANÍ 2019

15.1.2019 - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2019  

 

31.1.2019 - Daňové riaditeľstvo SR zverejní  Zoznam prijímateľov 2% v roku 2018  spolu so sumami, ktoré v roku 2018 získali 

 

15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre    fyzické osoby  , ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% (3% v prípade dobrovoľníkov) z dane; ak FO oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

PODROBNÝ POSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMI PODÁVAJÚ DP

 

 

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre  právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj % z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 PODROBNÝ POSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÉ OSOBY 

 

 

30.4.2019 - posledný termín pre  zamestnancov  na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane  spolu s Potvrdením o zaplatení dane za rok 2018

 

PODROBNÝ POSTUP KROKOV PRE ZAMESTNANCOV

 

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti 2018.pdf (86 kB)

Vyhlasenie 2- VRCHAR 2018 editovane.pdf (103,8 kB)

 

 

 

Oblasti pôsobnosti nášho združenia na ktoré môžeme použiť 2% (3%) z daní (od 11.10.2016 sú platné nové Stanovy Vrchár OZ   

Ciele nášho združenia:

- podporovať rozvoj cestovného ruchu, turizmu, športu, telesnej kultúry,

- podporovať rozvoj kultúrnych hodnôt a tradičnej kultúry,

- podporovať a rozvíjať vzdelávanie,

- ochraňovať a podporovať zdravie a zdravý životný štýl,

- podporovať a rozvíjať sociálne služby,

- podporovať a rozvíjať ochranu a tvorbu životného prostredia

- podporovať a rozvíjať dobrovoľnícku činnosť

- organizovať kultúrne, spoločenské a športové podujatia,