Projekty

2011

 

"Pohoda na Planine"

projekt podporený v rámci grantovej výzvy "Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron"

 

Relax a pohoda je jednou z charakteristík turizmu na Muránskej planine. Tento projekt približuje návštevníkom práve túto stránku pobytu návštevníkov v našom území.  Zámerom projektu Pohoda na Planine je vydanie prezentačného materiálu o území Mikroregiónu Muránska Planina + lokalita Vrchy. Zameraný je najmä na obrazovú – fotografickú časť. Súčasťou materiálu je okrem fotografickej časti aj prehľadná mapa územia. 

 

Na stiahnutie:

Žiadosť o grant 

Ziadost o zmenu

 

Propagačný materiál bol vydaný v projekte "Poda na planine" s podporou Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron, v rámci grantového programú "Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron" 2011

Tričká boli vyrobené v rámci projektu "Pohoda na planine", realizovanom s podporou Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron, v grantovom programe "Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron" 2011