FOTOSÚŤAŽ  2011

Výsledky fotosúťaže 2011

1. miesto: Ján Verner, Banská Bystrica - "Muchy, zjedzte ma!"

 

2. miesto: Michal Babčan - "Oddych na Veľkej lúke po celodennom pochode"

 

3. miesto: Matúš Morong, Bratislava - "Novembrová paša na Krátkom"

 

Komisia:

Ľuboš Grejták, predseda

Dušan Božoň

Katarína Bednáriková

Luděk Virgl

Oľga Pašmíková

 

Ospravedlňujeme sa súťažiacim za oneskorené vyhlásenie výsledkov súťaže!

Odmeny súťaže

1.miesto: SanDisk Cruzer Slice 32 GB

 

2.miesto: SD karta Kingston 8 GB Class 4 SDHC

 

3.miesto: SD karta Silicon Power 4 GB Class 4 SDHC

 

Občianske Združenie VRCHÁR vyhlasuje fotografickú súťaž pre neprofesionálnych fotografov

 

Termín vyhlásenia: 30.08.2011

Termín uzavierky:   30.09.2011

 

 

Podmienky:

 • Zábery pohodového života a pobytu na území  Muránska planina - Čierny Hron, prioritne uvítame najmä zábery zo života obyvateľov a návštevníkov, ale radi prijmeme aj zábery z prírody.
 • Fotografie posielajte v elektronickom formáte „JPG“ v rozmere kratšej strany minimálne 1200 pixelov.
 • Súťaže sa môže zúčastniť každý, bez obmedzenia veku a národnosti.
 • Fotografiu môže poslať len autor snímky.
 • Jeden súťažiaci môže poslať maximálne 5 rôznych záberov.
 • Nie sú dovolené fotomontáže.
 • Fotografie doručte emailom na ozvrchar@gmail.com , alebo inou elektronickou cestou.
 • Zaslaním snímky autor automaticky súhlasí s jej zverejnením a pravidlami súťaže; autor zároveň súhlasí, že jeho materiály môžu byť použité pri propagácii územia, jeho autorské práva však ostávajú zachované.
 • Organizátori si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže snímky propagujúce agresivitu alebo násilie, ohrozujúce všeobecné normy slušnosti a mravnosti a fotografie nezodpovedajúce maximálnemu počtu. 

 

Označenie fotografií:

 • Názov – povinný údaj (nebudú akceptované fotky označené ako „Bez názvu“ a pod.)
  Meno autora – celé meno aj s diakritikou
 • Kontakt na súťažiaceho – poštová adresa, e-mail, telefón, mobil, ICQ, SKYPE...
 • Typ fotoaparátu – prípadne aj typ použitého objektívu / expozičné údaje
 • Dátum odoslania – bude akceptovaný dátum odoslania najneskôr v deň uzávierky príslušného kola súťaže. Snímky je potrebné zasielať elektronickou poštou na uvedenú e-mail adresu.

 

Vyhodnotenie súťaže:

 • Vyhodnotenie súťaže bude do 07.10.2011.
 • Súťažné práce bude hodnotiť porota menovaná vyhlasovateľmi.
 • Porota vyberie 5 najzaujímavejších fotografií v každej kategórii.
 • Každý účastník súťaže má právo získať len jednu cenu za svoju najlepšie hodnotenú fotografiu.
 • Autori ocenených snímok získajú ceny venované organizátormi.
 • Zoznam výhercov bude po skončení súťaže zverejnený na internetovej stránke www.ozvrchar.webnode.skwww.muranskaplanina.com.

 

Informácie pre súťažiacich:

Účastník fotografickej súťaže „Pohoda na planine " prehlasuje, že fotografiu zhotovil osobne, nevzťahujú sa na ne autorské práva iných osôb a má právo snímku poskytnúť ďalším osobám.

Zaslané fotografie sa stávajú majetkom organizátora, ktorý si vyhradzuje právo s nimi nakladať podľa vlastného uváženia a použiť ich na propagačné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovaním všetkých jeho autorských práv.

 

Všeobecné podmienky:

Zaslaním fotografií do súťaže vyjadruje jej účastník súhlas s jej pravidlami a podmienkami. Zároveň v zmysle zákona č. 428 /2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov, získaných za účelom registrácie v tejto súťaži. Súťažiaci súhlasí so zverejnením svojho mena v masovokomunikačných prostriedkoch a na internetových stránkach vyhlasovateľov v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže. Udelenie súhlasu účastníka súťaže je dobrovoľné, organizátor súťaže použije poskytnuté údaje len v súvislosti s priebehom súťaže a neposkytne ich tretím subjektom.

 

Víťazné fotografie na prvých 5 miestach budú zverejnené v tlačenom propagačnom materiále "Pohoda na planine"

 

Tešíme sa na Vaše súťažné práce a prajeme dobré svetlo !

 

Súťaž sa realizuje ako súčasť projektu "Pohoda na planine" podporenom v rámci grantovej výzvy "Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron 2011"


 

 V Michalovej, 30.8.2011